Ødegaard og Søgaard Begravelser i Herning, Ikast og Aulum

Ødegaard og Søgaard Begravelser er et lokalt bedemandsfirma, der er placeret i Herning, Ikast og Aulum. Vi tager os af begravelser og bisættelser i både Herning og Ikast samt de omkringliggende byer. Med erfaring, respekt og viden om området bidrager vi til alt fra koordineringen til det administrative og solid støtte og omsorg i en svær periode.

Her på siden kan du læse mere om os, historien bag virksomheden med mange år på bagen og ikke mindst vores personale.

Bedemænd i Herning

Historie

Ødegaard og Søgaard Begravelser er bygget på ryggen af en række begravelsesforretninger i Herning. Siden 1895 har begravelsesforretningen eksisteret. Oprindeligt var beliggenheden i Nygade, men gennem tiden har virksomheden haft forskellige adresser og ejere.

Fra 2008 til 2023 har Bente og Jørgen Ødegaard ejet Ødegaard Begravelser, og de byggede den nuværende lokation på Vestergade. Før dem havde Henning Kristensen forretningen i 20 år, mens virksomheden før 1988 hed Aagaard Nielsens Begravelsesforretning. I 2018 åbnede Ødegaard Begravelser en filial i Danmarksgade 11 i Aulum, og Ødegaard og Søgaard Begravelser har tillige åbnet en filial på Orionvej 2A i Ikast.

I dag drives Ødegaard & Søgaard Begravelser af Bente og Jørgen Ødegaards niece Majbrith Ødegaard samt søskendeparret Anita Søgaard Kofoed og Bjarne Søgaard Andertun. Adresserne er Vestergade 45, Herning, Orionvej 2A, Ikast og Danmarksgade 11, Aulum. Du har altid mulighed for at komme ind på et af kontorerne. Faciliteterne indbyder til, du kan have en længere samtale, du kan få besvaret konkrete spørgsmål eller der er mulighed for at se stedet og eventuelt planlægge et møde.  

Majbrith Ødegaard blev oplært af Bente og Jørgen Ødegaard. Hun var i et mesterlæreforløb og blev dermed introduceret til erhvervet samtidig med, at hun gennemførte og afsluttede bedemandsuddannelsen foråret 2023. Anita Søgaard Kofoed og Bjarne Søgaard Andertun har også fulgt Bente og Jørgen Ødegaard i en oplæringsperiode inden, begravelsesforretningen blev overdraget til Ødegaard og Søgaard Begravelser. Gennem Danske Bedemænd får de uddannelsen som bedemand og bliver fagligt og personligt opbygget til at varetage og forestå forskellige typer af begravelses- og bisættelsessituationer.    

Ødegaard og Søgaard Begravelser består af et stærkt team med et bredt spænd af faglige, personlige og sociale kompetencer.

”Vi har en fælles passion for at yde omsorg og hjælp – og ser det som vores vigtigste opgave, at du som pårørende får planlagt og gennemført en værdig og tryg afsked.”

For Ødegaard og Søgaard Begravelser er det vigtigt, at virksomhedens værdier står tydelige, så du er garanteret en sikker og god behandling.

Du kan forvente:

 • at ethvert møde og enhver samtale bliver behandlet respektfuldt
 • at vi lytter til dine behov og ønsker
 • at hver enkelt begravelse eller bisættelse bliver betragtet som unik
 • at tiden gerne må stå stille

Mød personalet

Vi er tre bedemænd med forskellige kompetencer. Vores vision er, at vi hver især må gøre præcis dét, vi er bedst til for at optimere dine ønsker. Bag vores portrætter gemmer der sig personer med familier, venner, interesser og drømme.

Bedemand Bjarne Søgaard

Bjarne Søgaard

Gennem de sidste mange år har jeg arbejdet med udviklingshæmmede i et bofællesskab og givet mennesker med særlige behov støtte og vejledning. Jeg har stor viden og erfaring med plejekrævende opgaver og finder det væsentligt at se den enkeltes trivsel. For mig er det centralt at have mennesket i centrum. Jeg ønsker at yde et ansvarsfuldt arbejde. Jeg er en rolig og afbalanceret person, som nyder at finde ro i naturen. Jeg er gift, Far til fire og desuden er jeg engageret FCM-fan.

Min motivation for at være en del af Ødegaard og Søgaard Begravelser er at have en hverdag, hvor man skal vise stor empati for mennesker i sorg, og hvor man lytter til den enkeltes behov. Jeg har stor interesse for, at de praktiske forhold lykkes. Når man oplever at miste, kan det være svært at overskue alle de praktiske gøremål, derfor ønsker jeg at være behjælpelig med dette.

Bedemand Bjarne Søgaard

Majbrith Ødegaard

Min erfaring i arbejdet med mennesker kommer hovedsageligt fra 20 år som lærer. Jeg har altid været inspireret af at lytte til menneskers livshistorier; hvad der har formet dem, og hvad de gerne vil videregive til deres nærmeste. De sanselige udtryksformer som æstetisk kunst og litteratur giver mening for mig i livets og sorgens mange aspekter.

Min motivation for at være bedemand er at få lov til at lytte og vise omsorg for mennesker. At tage mig af formaliteter og koordinering, så de kan få den ro, det kræver at samle tanker og følelser om de nære relationer, når der skal tages afsked.

Bedemand Majbrith Ødegaard
Bedemand Anita Søgaard

Anita Søgaard

Jeg blev uddannet fra Nr. Nissum Lærerseminarium i 1995 og har arbejdet 28 år i skoleverdenen. Gennem mit arbejdsliv har jeg haft fokus på at dygtiggøre mig, så jeg følte mig opdateret på nyeste tiltag af såvel faglig som pædagogisk karakter. Jeg har taget efteruddannelse på både diplom- og masterniveau. Mit afsluttende masterprojekt i ”Børns litteratur og medier” havde det særlige fokus, hvordan børn gennem litterære processer kan gennemleve sorg, når de mister en, de har kær. Vi er forskellige, – vi erfarer, bearbejder og gennemgår kriser på forskellige måder. Intentionen for mig i Ødegård og Søgaard Begravelser er at vise empati og nærvær i det, der er svært.

Min bevæggrund for at være bedemand i Ødegaard og Søgaard Begravelser er at bidrage til at skabe omstændighederne for en meningsfuld afrunding for dig, der er pårørende. Det er centralt, der er tid og rum til at samle gode minder.

Bedemand Anita Søgaard

Omsorg og faglig omhyggelighed

For Ødegaard og Søgaard Begravelser er det essentielt, at du som pårørende er i centrum. Intentionen er, at begravelsen eller bisættelsen må få det præg og skabes i den ånd, som du ønsker. Derved bliver afskeden en minderig dag, som sætter gode aftryk.
Som bedemænd bruger vi vores personlige kompetencer, vores engagement samt vores faglige ballast med kendskab til love og regler for at yde den bedste støtte og vejledning for dig.

Ødegaard og Søgaard Begravelser er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd. Derigennem får vi de nødvendige uddannelser og holder os opdaterede på fagets udvikling og muligheder. Det sikrer dig kvalitet og tryghed.

Ødegaard og Søgaard Begravelser ønsker at være visionære. For eksempel er det centralt, at virksomheden er i synk med verden omkring, så du kan se, at de ting vi siger, også er de ting, vi gør. En begravelsesforretning kan sagtens forholde sig til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bedemænd i Ikast
 • Vi besøger skoleklasser, så dine børn ser en kiste.
 • Vi møder konfirmander, så dine unge møder en bedemand.
 • Vi holder foredrag for vågegrupper, sorggrupper eller lignende, så dine venner bliver udrustet.
 • Vi underviser unge, så studerende bliver klogere på praksisområderne.

Social ansvarlighed er en stemme i samfundet, som ønsker at bidrage til et fælles projekt. Ødegaard og Søgaard Begravelser vil gøre en indsats for at denne stemme taler.

Herning og Ikast er grøn forretning

Ødegaard og Søgaard Begravelsesforretning ønsker at være en del af det tanke- og inspirationssæt, som Herning og Ikast repræsenterer.

Afsmitningen kan ses i vores hverdag, når vi tænker på bæredygtige løsninger i forhold til kister, urner eller transporten af disse. Du kan vælge, om du ønsker en kiste fabrikeret hos en lokal iværksætter i kvalitetsrigtige materialer, en kiste med det certificerede logo ”Green Goodbye” eller om du ønsker en kiste med dekorationer fra vores egne lokale kunstnere Majbrith Ødegaard og Anita Søgaard.

At vi er grøn forretning, og at vi ønsker at leve op til FN´s verdensmål, kan også ses, når vi aktivt forholder os til social ansvarlighed. Vi ønsker at formidle vores faglige ekspertise til både børn, unge og ældre. Således holder vi foredrag i skoleregi, besøger klubber, konfirmander eller supplerer undervisningen på eksempelvis social og sundhedsskolerne. Denne form for social ansvarlighed ønsker vi at tilbyde, fordi det er essentielt at forholde sig til hele livet – også slutningen.

 • Vi besøger skoleklasser, så dine børn ser en kiste.
 • Vi møder konfirmander, så dine unge møder en bedemand.
 • Vi holder foredrag for vågegrupper, sorggrupper eller lignende, så dine venner bliver udrustet.
 • Vi underviser unge, så studerende bliver klogere på praksisområderne.

Social ansvarlighed er en stemme i samfundet, som ønsker at bidrage til et fælles projekt. Ødegaard og Søgaard Begravelser vil gøre en indsats for at denne stemme taler.

Kontakt os her

I er altid meget velkomne til at kontakte os for en samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer med at planlægge en begravelse eller bisættelse. For os er det vigtigt at lytte til jeres ønsker.

Kontaktoplysninger

Vestergade 45, 7400 Herning

Orionvej 2A, 7430 Ikast

Danmarksgade 11, 7490 Aulum

Email: info@odegaard-sogaard.dk
Døgntelefon: 9712 0610