Priser på begravelse og bisættelse

Prisen på en begravelse eller bisættelse kan svinge meget afhængig af valg af kiste, rustvognskørsel, annoncering, blomsterdekorationer, mindesamvær samt valg af gravsted. Vi tager os gerne tid til at hjælpe jer med at finde det rigtige produkt til den rigtige pris. Det er helt op til jer, om I vil bruge vores hjælp til hele forløbet eller bare enkelte opgaver.

Vi fokuserer på, at den aftalte pris for begravelsen eller bisættelsen overholdes og er overskuelig, rimelig og forståelig, så der ikke kommer overraskende udgifter i forløbet.

Vær opmærksom på, at der foruden nedenstående kan være udgifter til f.eks. annoncer, blomster, krematorium (Holstebro Krematorium kr. 2.995,-), gravsten, kirkegård, mindesamvær, m.v.  

Vi lover prismatch – se her:

 Ødegaard og Søgaard Begravelsers ydelser

  • Klargøring og levering af kiste (0-10 km) : kr. 650,-
  • Kørsel til kapel/kirke (0-10 km.): kr. 995,-
  • Kørsel med rustvogn (pr. km. ud over 10 km): kr. 24,-
  • Honorar/assistance: Fra kr. 3.095,-

Honoraret dækker administrative opgaver herunder opsætning af annonce, bestilling af blomster m.v., samt at vi står til rådighed alle dage – der er ingen tillæg, selv om det er aften eller weekend.

Se priseksempler nedenfor…

Begravelse, hvid trækiste

Hvid trækiste
5.625,-
Polstring af kiste 350 kr (eget lagen og pude)
0,-
Klargøring og levering af kiste (0-10 km)
650,-
Rustvognskørsel til kapel/kirke (0-10 km)
995,-
Honorar/assistance fra 3.095 kr
3.095,-
I alt
10.365,-

Begravelse, fyrretræskiste

Fyrrestræskiste
7.625,-
Polstring 350 kr (eget lagen og pude)
0,-
Klargøring og levering af kiste (0-10 km)
650,-
Rustvognskørsel til kapel/kirke (0-10 km)
995,-
Honorar/assistance fra 3.095 kr
3.095,-
I alt
12.365,-

Bisættelse, Green Goodbye-løsning

Kiste Green Goodbye-løsning
4.625,-
Polstring af kiste 350 kr (eget lagen og pude)
0,-
Miljøcertificeret urne
395,-
Klargøring og levering af kiste (0-10 km)
650,-
Rustvognskørsel til kapel/kirke (0-10 km)
995,-
Rustvognskørsel til krematorium (35 km)
1.675,-
Honorar/assistance fra 3.095 kr
3.095,-
I alt
11.435,-

Bisættelse, hvid trækiste

Hvid trækiste
5.325,-
Polstring 350 kr (eget lagen og pude)
0,-
Miljøcertificeret urne
395,-
Klargøring og levering af kiste (0-10 km)
650,-
Rustvognskørsel til kapel/kirke (0-10 km)
995,-
Rustvognskørsel til krematorium (35 km)
1.675,-
Honorar/assistance fra 3.095 kr
3.095,-
I alt
12.135,-

Prisliste

Kiste, urne m.m.
Pris
Green Goodbye løsning
4.625,-
Bisættelseskiste
Fra 5.325,-
Begravelseskiste
Fra 5.625,-
Polstring af kiste
350,-
Urne
Fra 395,-
Dyne
345,-
Skjorte
545,-
Ydelser og kørsel
Pris
Klargøring og levering af kiste
650,-
Rustvognskørsel til kapel/kirkegård
995,-
Rustvognskørsel til krematorium
1.675,-
Kisteilægning i hjem/på plejehjem (2 pers.)
400,-
Urnekørsel
475,-
Kørsel med blomster
795,-
Returkørsel med kisteblomster
0,-
Kørsel med rustvogn ud over 10 km - pr km
24,-
Honorar - basisydelse (se nedenfor)
3.095,-
Honorar - fuld service (se nedenfor)
4.595,-
Udlæg til hospital og krematorium
Pris
Kisteilægning på sygehuset
408,-
Krematorium
2.995,-

Se priser på kister

Se priser på urner

Honorar – basisydelse 3.095 kr.

Ødegaard og Søgaards honorar på 3095 kr. anbefaler vi til dem, der i høj grad selv ønsker at planlægge og udføre de praktiske forhold ved begravelsen eller bisættelsen.

Vi tager os af at anmelde dødsfaldet til alle offentlige instanser samt at indhente begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark. Desuden tilbyder vi fremvisning, udsyngning og følgekørsel.

Som pårørende skal man selv tage kontakt til præst, kordegn og kirketjener, samt kirkegårde og graver for at koordinere højtideligheden. Man skal selv bestille og koordinere blomster, indrykning af døds- og takkeannoncer, samt kontakte stenhugger. Desuden skal man som pårørende selv betale alle udlæg.

Ved Ødegaard og Søgaard Begravelser er honoraret det samme alle ugens dage, det vil sige, at der ikke er tillæg for aften eller weekend. Desuden bestræber vi os på altid at være to personer ved kisteilægninger.

 

Honorar – fuld service 4.595 kr.

Ødegaard og Søgaards honorar på 4595 kr. anbefaler vi til dem, der ønsker, at vi skal planlægge og udføre alle de praktiske forhold ved begravelsen eller bisættelsen.

Det indebærer, at vi tager kontakt til alle myndigheder, anmelder dødsfaldet og leverer dødsattest. Vi koordinerer med personaler ved kirker, kapeller, kirkegårde, stenhuggere samt øvrige instanser, som er afhængige af planlægningen.

Vi tager os af fremvisning, udsyngning og følgekørsel, samt kontakt til alle relevante myndigheder, som har brug for informationer i forbindelse med ilægningen eller fremvisningen.

Derudover varetager vi blomsterbestilling, udformning og indrykning af døds- og takkeannoncer, tager kontakt til stenhugger og foretager reservation af mindesamling. Vi tilbyder at betaler alle udlæg og sender en samlet faktura 4-6 uger efter afholdelse af højtideligheden.

Ved Ødegaard og Søgaard Begravelser er honoraret det samme alle ugens dage, der ikke er tillæg for aften eller weekend. Desuden bestræber vi os på altid at være to personer ved kisteilægninger.

Øvrige udgifter

Ud over ovenstående udgifter er der udgifter til blomster, gravsten og mindesamling.

Kirkegårde opkræver betaling i forbindelse med bisættelse/begravelse, ligesom det er muligt at tilkøbe pasning af gravstedet ved den enkelte kirkegård.